e-mail> home www
Ing: Pavel Pexa

Zahradní 292
672 01 Mor. Krumlov
tel. +420 - 515 322 897

Mobil: +420 608 908 628
Tel.: +420 515 322 897

e-mail: pexa@pexa.cz

Firma Geodetická kancelář Ing. Pavel Pexa

je zeměměřická firma, která byla založena v roce 1991. Od té doby se firma postupně rozvíjela a rozšiřovala. Vlastníme úřední oprávnění k ověřování výsledků zeměměřických prací podle §13 odst. 1 zák. 200/94 Sb.

Od samého začátku poskytujeme služby jak v inženýrské geodézii, tak v katastru nemovitostí. Firma je vybavena pro měření a sběr dat 2 totálními stanicemi odpovídající přesnosti značky TOPCON. Pro zpracování dat jsme vybaveni 3 počítači typu PC a potřebným softwarovým vybavením.

Od svého vzniku firma zpracovává cca 300-400 zakázek ročně. Zpracováváme dokumentace skutečného provedení plynovodů, telefonních kabelů, vodovodů a kanalizací a rozvodů elektrických kabelů a vedení NN a VN v systému VKM podle směrnic správců těchto zařízení. Zajišťujeme projektové podklady pro projektanty včetně zákresu inženýrských sítí. Vyhotovujeme geometrické plány pro potřeby kolaudačního řízení či prodej nemovitostí.