e-mail> home www
Ing: Pavel Pexa

Zahradní 292
672 01 Mor. Krumlov
tel. +420 - 515 322 897

Mobil: +420 608 908 628
Tel.: +420 515 322 897

e-mail: pexa@pexa.cz

Reference:

- Vytyčování staveb
- Zaměření skutečného provedení inženýrských sítí (vodovod, plynovod, kanalizace...)
- Geometrické plány pro zápis do KN